Vanaf 1977 is Bep al Ergotherapeut. Na een periode van ander werk (projectleider en manager en docent aan de Hoge School) heeft zij sinds een paar jaar de draad weer opgepakt. Naast het werk als regulier Ergotherapeute, is zij ook Psychosomatisch Therapeut. Voorts zit zij in het kernteam van de Master Neurorevalidatie bij de HAN, als studieloopbaanbegeleider. Ook werkt ze incidenteel als (gast)docent.