GEERESTEINGROEP locaties:

S.P.C. GEERESTEIN, S.P.C. EEMLAND en S.P.C. PROFIT

Prijslijst per 01-01-2019:

Attentie:

De hier vermelde prijzen zijn slechts van toepassing in het, zogenaamde, restitutiesysteem. U krijgt de rekening hierbij privé omdat er geen contractuele binding is met uw maatschappij, er geen of onvoldoende dekking bestaat binnen uw polis ofwel er zijn onvoldoende gegevens aangaande uw verzekering aan ons bekendgemaakt.
Indien er contractuele afspraken bestaan, tussen uw verzekeringsmaatschappij en Geeresteingroep, aangaande het rechtstreeks declareren, dan zijn de overeengekomen tarieven tussen beide partijen van toepassing. Deze tariefafspraken betreffen over het algemeen uitsluitend de zogenaamde natura-polissen. Deze tarieven zijn per maatschappij verschillend en worden hier niet vermeld.

BehandelingPrijs
Zitting fysiotherapie€36,50
Niet nagekomen afspraak zitting fysiotherapie€36,50
Screening, intake en onderzoek na verwijzing€52,50
Screening, intake en onderzoek€52,50
Zitting manuele therapie€48,00
Zitting kinderfysiotherapie€48,00
Zitting oedeemtherapie€48,00
Zitting bekkenfysiotherapie€48,00
Zitting psychosomatische fysiotherapie€48,00
Niet nagekomen afspraak verbijzonderde zitting€48,00
Telefonische zitting€17,50
Lange zitting complexe/meervoudige zorgvraag€72,50
Instructie / overleg met ouders van de patiënt €40,50
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek (inclusief verslag)€72,50
Eenvoudige, korte rapporten€41,50
Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten€82,00

Voor meer informatie aangaande de vergoedingen kunt u contact opnemen met de receptie.