Een psychosomatisch fysiotherapeut is gespecialiseerd om naast de lichamelijke klachten samen met u als cliënt te kijken naar achterliggende factoren die de klachten in stand houden, verergeren of in sommige gevallen zelf doen ontstaan.
Meer dan de algemeen fysiotherapeut heeft de psychosomatisch fysiotherapeut aandacht voor zowel de geestelijke als de lichamelijke aspecten die het welzijn van mensen beïnvloeden. Vaak blijkt dat er sprake is van een verstoring van het evenwicht tussen belasting en belastbaarheid, en tussen spanning en ontspanning. De psychosomatisch fysiotherapeut helpt de cliënt weer in evenwicht te komen, onder andere door middel van oefeningen.

Dit is een waardevolle aanvulling binnen de multidisciplinaire revalidatie omdat op deze manier u als cliënt gaat merken dat de zorg zich centreert om u heen. De verschillende therapievormen staan niet los van elkaar maar vormen 1 geheel met als doel om uw persoonlijke behandeldoelen te realiseren op zowel fysiek, mentaal en sociaal vlak.

Voor aanvullende informatie kunt u de onderstaande website bezoeken:
www.psychosomatischefysiotherapie.nl

Een psychosomatisch fysiotherapeut heeft na de basisopleiding fysiotherapie nog een 3 jarige Master opleiding afgerond. Binnen Geeresteingroep is Sandrien Kranenberg psychosomatisch fysiotherapeut. U kunt contact met haar opnemen via s.kranenberg@geeresteingroep.nl

Attachment