Fysiotherapie de Schans en Geeresteingroep hebben de afgelopen periode gesprekken gevoerd over een intensieve samenwerking. Dit heeft geresulteerd in het feit dat vanaf 1 januari 2017 Fysiotherapie de Schans onderdeel zal zijn van Geeresteingroep. Door de bundeling van expertise, behandel- en fitnessruimten zullen hierdoor cliënten nog beter behandeld kunnen worden. Jacqueline Stoel van Geeresteingroep “wij hebben de afgelopen 3 jaar een groei doorgemaakt naar meer expertises welke niet optimaal bij elkaar op één locatie passen. Deze expertises passen aangaande identiteit en omgeving beter op locatie Fysiotherapie de Schans. Hiermee maken we direct een kwaliteitsstap zodat er voor elke patiënt een optimale behandelomgeving ontstaat. De Schans heeft een typerend rustige omgeving waar de patiënt zichzelf zonder al teveel afleiding kan concentreren op herstel en revalidatie. Bij Geerestein heerst een sportievere sfeer waar veel orthopedische revalidatie plaatsvindt. Hierdoor is de trainingszaal regelmatig gezellig druk. Patiënten trekken veel met elkaar op en steunen elkaar tijdens de orthopedische revalidatie.”

In het eerste half jaar van 2017 zal Rob Tijssen zorg dragen voor een efficiënte en zorgvuldige overdracht aan Geeresteingroep. Als dit proces is uitgevoerd en afgerond zal Rob Tijssen afscheid nemen als fysiotherapeut en manueel therapeut van de Schans. Rob Tijssen “het is een mooie stap voor Woudenberg dat er straks voor elke type patiënt en cliënt een goede omgeving is om te revalideren en sporten. Ik ben blij met deze stap en zie op deze manier Fysiotherapie de Schans doorgroeien naar een completer centrum. Ik kan zo met een gerust hart afscheid nemen van mijn geliefde bedrijf en patiënten die ik al jaren met hart en ziel heb behandeld. Mijn team krijgt er een grote groep collega’s bij waardoor er een fantastisch klimaat ontstaat om met alle fysiotherapeuten die werkzaam zijn in Woudenberg naar een hoger kwalitatief niveau te groeien. De Woudenberger en bewoners van de direct omliggende dorpen hebben hiermee de mogelijkheid om alle specialisaties fysiotherapie in de buurt te krijgen. Iedereen krijgt op deze manier zorg op maat wat inhoud dat het is aangepast naar ieders individuele hulpvraag.”

Er zijn een aantal disciplines van locatie Geerestein verhuisd naar locatie de Schans. Het gaat om de kinderfysiotherapie, bekkenfysiotherapie, psychosomatische fysiotherapie en het revalidatiecentrum Geerestein. Op beide locaties blijft uiteraard algemene fysiotherapie en manuele therapie beschikbaar waarbij op Geerestein meer gericht blijft op sportblessures en orthopedische revalidatie. Voor vragen kan u terecht op beide locaties.

U kunt straks bij locatie de Schans terecht voor: algemene fysiotherapie, manuele therapie, oefentherapie Mensendieck, bekkenfysiotherapie, kinderfysiotherapie en de psychosomatische fysiotherapie. Revalidatiecentrum Geeresteingroep zal vanaf 1 januari ook op locatie de Schans huizen. Deze disciplines vragen een rustige revalidatie omgeving en passen perfect op de Schans. Op locatie Geerestein vindt u straks: algemene fysiotherapie, manuele therapie, orthopedische revalidatie, oedeemfysiotherapie, sportfysiotherapie en oefentherapie Cesar. Op beide locaties kunt u nog steeds terecht voor fitness, groepslessen en medische trainingstherapie voor verschillende doelgroepen zoals u dat gewend was. De samenwerking met andere disciplines zoals ergotherapie, voetpodologie, logopedie en de diëtist zal onveranderd blijven zoals u dat gewend was.

In de loop van 2017 zal er steeds meer van Fysiotherapie De Schans worden samengevoegd met Geeresteingroep. We kiezen voor een rustige aanpak van verandering waarbij het behouden van de uitstraling van Fysiotherapie De Schans het belangrijkste is. Een aantal collega’s van locatie Geerestein gaan werken op locatie de Schans maar alle fysiotherapeuten van de Schans blijven op dezelfde locatie werken. Uiteraard kunt u te allen tijde kiezen voor de therapeut van uw voorkeur en wordt u door het administratie team geadviseerd bij welke therapeut u terecht kan als u expertise nodig heeft.

Jacqueline Stoel “iedereen heeft er enorm zin in om nog hoogwaardigere zorg te geven en blijven leveren. De patiënt en cliënt zal centraal staan en worden geadviseerd waar die voor welke zorg het beste terecht kan. Dit om iedereen zo snel mogelijk van zijn klachten af te helpen of beter te laten functioneren in het dagelijks leven. Door het groter worden van het team ontstaat er een nog beter klimaat om met elkaar naar hoog niveau te stijgen in de fysiotherapie. Groter worden is voor Geeresteingroep niet een doel op zich maar de kwaliteitsverbetering en professionalisering di e wij nastreven zorgt wel voor het groeien van onze organisatie. Daarbij blijft het een uitdaging om ondanks het groter worden van de organisatie dat we op de locaties zelf klein en persoonlijk blijven. Aandacht voor het individu en het behouden van de identiteit van de fysiotherapie praktijk locatie zijn belangrijke hoofddoelen.”

Rob “ik heb de afgelopen dertig jaar met ziel en zaligheid mijn bedrijf laten groeien. Het is tijd om het stokje over te geven aan iemand anders. Fysiotherapie de Schans zal onder leiding van Geeresteingroep door kunnen groeien en mee kunnen doen in de alsmaar veranderende zorgbranche. Ik ben nieuwsgierig in hoe het de aankomende jaren verder zal veranderen.”

Voor vragen kan iedereen terecht bij zijn fysiotherapeut of bij één van de locaties.

Attachment