Hygiëne- en veiligheidsregels Vrij Fitness

 

Algemene gedragsregels:

 • Naleving van de actuele COVID-19 hygiënemaatregelen van het RIVM is verplicht
  • Geen handen geven
  • Regelmatig handen wassen met zeep >20sec
  • Hoesten en niezen in de elleboog
  • Papieren doekjes i.p.v. handdoeken, direct weggooien
 • 5m maatregel geldt voor iedereen
 • Kom zoveel als mogelijk alleen
 • Handen desinfecteren bij binnenkomst
 • Inschrijving op een tijdsblok is verplicht
 • Kom niet eerder dan 5min voor de afgesproken tijd
 • Meld u bij aankomst bij de zaalwacht
 • Meld u weer af bij vertrek
 • Verlaat het pand direct na einde van uw tijdsblok

 

Algemeen schoonmaakrooster:

 • De reguliere schoonmaak van apparaten, oefenzalen, wachtruimtes, recepties en behandelkamers is opgeschaald in frequentie.
 • Alle panden worden via een vast rooster dagelijks schoongemaakt.
 • Voor ontsmetting van materiaal waar personeel en klanten mee in contact komen wordt gebruik gemaakt van desinfectiemiddel met 80% alcohol en welke is aangeschreven als bescherming tegen verspreiding van virussen.
 • Deurklinken, trapleuningen, toiletten en looproutes worden met regelmaat schoongemaakt volgens een vast rooster, welke is opgeschaald naar gelang het gebruik en de richtlijnen omtrent COVID-19.
 • Daarnaast gelden de algemene hygiëne maatregelen voor alles waar personeel en klanten mee in aanraking komen.

 

Algemeen toilet gebruik:

 • Toiletten zijn toegankelijk.
 • Toiletten worden waar mogelijk gescheiden voor klanten en personeel.
 • Er geldt een toilet protocol:
  • Was uw handen >20 seconden van tevoren met water en zeep.
  • Ontsmet het toilet met desinfectie (spray) en papieren handdoekjes
  • Gooi de papierenhanddoek in de prullenbak naast het toilet
  • U kunt nu gebruik maken van het toilet
  • Voordat u doortrekt moet u de deksel van het toilet sluiten
  • Nadat het doorspoelen maakt u het toilet opnieuw schoon met desinfectie (spray) en papieren handdoekjes
  • Gooi de papierenhanddoek in de prullenbak naast het toilet
  • Was uw handen >20 seconden met water en zeep

 

 

Pand aanpassingen per locatie:

 

Amerena:

 • Looproutes:
  • Binnenkomst via hoofdingang Amerena, rechtdoor de trap omhoog
  • Uitgang via looproute richting zijtrap
  • Arceringen op de vloer voor verdere looproutes in de paden
  • Arceringen op de vloer voor afstand van 1.5m op wachtplekken
  • Lift gebruik alleen indien niet anders kan
 • Desinfectiepunten:
  • Bij binnenkomst in de wachtkamer staat een dispenserzuil
  • Alle oefenruimtes hebben een spray + papieren handdoekjes
 • Kleedkamers & Toiletten: toegankelijk naar beleid van de SRO
 • Oefenzalen:
  • Op de vloeren worden 1.5m vakken gemarkeerd
  • Looproutes worden met pijlen aangegeven
  • Apparaten worden beschikbaar gesteld met 1.5m aanpassingen
  • Cardio/warming-up waar kan buiten of thuis

 

Geerestein:

 • Looproutes:
  • Binnenkomst via voordeur; elleboog hulpstuk voor openen
  • Uitgang via zijdeur van de oefenzaal; elleboog hulpstuk voor openen
  • Route naar boven nieuwbouw via de trap bij de biodex
  • Route van boven naar beneden nieuwbouw trap bij kamer JS
  • Arceringen op de vloer voor verdere looproutes in de paden
  • Arceringen op de vloer voor afstand van 1.5m op wachtplekken
 • Desinfectiepunten:
  • Bij binnenkomst staat een dispenserzuil
  • Alle oefenruimtes hebben een spray + papieren handdoekjes
  • Kleedkamers en toiletten beschikken over een spray + papieren handdoekjes
 • Oefenzalen:
  • Looproutes worden met pijlen aangegeven
  • Apparaten worden beschikbaar gesteld met 1.5m aanpassingen
  • Cardio/warming-up waar kan buiten of thuis
 • Kleedkamers & toiletten:
  • Kleedkamers zijn toegankelijk
  • Het toilet is toegankelijk en de gebruiker dient het toilet protocol te volgen.
 • Keuken: is gesloten.

 

De Schans:

 • Looproutes:
  • Inkomend via de hoofdingang rechterkant
  • Uitgaand via de hoofdingang linkerkant
  • Vloer markeringen en afscheidingslinten voor looproutes
  • Hoofdingang: deuren blijven openstaan
 • Desinfectiepunten:
  • Desinfectie dispenser zuil bij binnenkomst
  • Alle oefenruimtes hebben een spray + papieren handdoekjes
  • Kleedkamers en toiletten beschikken over een spray + papieren handdoekjes
 • Oefenzalen:
  • Apparaten die niet gebruikt worden, worden gemarkeerd als buitengebruik
  • Vrije ruimte heeft 1.5m markeringen op de vloer
  • Looppaden en routes worden aangeven op de vloer
 • Kleedkamers & toiletten:
  • Kleedkamers zijn toegankelijk.
  • Het toilet toegankelijk en de gebruiker dient het toilet protocol te volgen.
  • Herentoilet – sporters
  • Damestoilet – personeel Geeresteingroep
  • Invalide WC – patiënten
 • Keuken: is gesloten.

 

Zeist:

 • Looproutes:
  • Huidige ingang voor binnenkomende sporter; elleboog hulpstuk voor openen
  • Eenrichtingsverkeer met pijlen op de grond aangegeven door de gangen
  • Trap 1 verkeer naar boven, trap 2 verkeer naar beneden
  • Zij uitgang (oude uitgang) voor uitgaande sporter; elleboog hulpstuk voor openen
 • Desinfectiepunten:
  • Desinfectie dispenser zuil bij binnenkomst
  • Alle oefenruimtes hebben een spray + papieren handdoekjes
 • Oefenzalen:
  • Bovenverdieping is opnieuw ingericht zodat alle apparatuur gebruikt kan worden met de 1.5m maatregel in acht.
  • Waar kan worden krachttoestellen met de rug naar elkaar geplaatst.
 • Kleedkamers & toiletten:
  • Kleedkamers zijn toegankelijk.
  • Het toilet is toegankelijk en de gebruiker dient het toilet protocol te volgen.
 • Keuken: is gesloten.

 

Regels voor aanvang van uw afspraak in de vrij fitness:

 • Sporters wordt verzocht maximaal 5 minuten van tevoren te komen.
 • Aanmelden bij de zaalwacht is verplicht, evenals het afmelden bij vertrek.
 • Houdt u aan het afgesproken tijdsblok van 60 minuten.
 • Sporters worden gevraagd waar mogelijk te voet of met de fiets te komen, vermijd het OV.
 • Wij zijn verplicht alle sporters uit te vragen of zij in de afgelopen 24uur klachten hebben gehad en/of er in het huishouden of omgeving mensen met corona zijn vast gesteld.
 • Toeschouwers zijn niet toegestaan tijdens het sporten.

 

Voor alle sporters gelden de volgende veiligheids- en hygiëneregels:

 • Gezond verstand gebruiken staat voorop
 • Blijf thuis als u in de afgelopen 24uur een van de volgende (ook milde!) symptomen heeft gehad:
  • Neusverkoudheid
  • Hoesten of niezen
  • Benauwdheid
  • Koorts (38+ graden)
 • Blijf ook thuis als iemand in het huishouden positief getest is op Covid-19. De 14 dagen thuisquarantaine wordt aangehouden.
 • Wordt u zelf getest? Blijf dan thuis tot u zeker weet dat de uitslag negatief is.
 • Blijf thuis als u in de afgelopen 14 dagen in contact bent geweest met mensen met een bewezen of verdacht op corona klachtenbeeld.
 • Er worden geen handen geschud, maar wij ontvangen sporters met een glimlach.
 • Hoesten en niezen gebeurt in de elleboog of met eenmalig gebruik van een papieren zakdoek.
 • Toilet gebruik mogelijk met inachtneming van het toiletprotocol.
 • Omkleden zoveel als mogelijk thuis, als het niet anders kan zijn de kleedkamers beschikbaar.
 • Douchen op locatie is niet mogelijk.
 • Het advies is om handen vooraf en nadien goed te wassen met zeep.
 • Voor en na de lessen is er geen ruimte voor sociale bijkomstigheden, ook niet op 1.5m afstand. Het is komen en weer gaan.

Reanimatiebeleid:

 • Er is sprake van een aangepast reanimatie beleid op advies van de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR) en het RIVM. Dit houdt in het kort in:
  • Dat er geen mond-op-mond en maskerbeademing wordt uitgevoerd bij bewezen COVID-19 besmetting of bij hoge verdenking hierop en de alarmcentrale die afraadt.
  • Bij bewezen COVID-19 zal er wel borstcompressie massage worden uitgevoerd en de AED zal worden ingezet.
  • Voor meer informatie: reanimatieraad.nl
  • Wijzigingen in het reanimatie beleid worden nauwlettend in de gaten gehouden en zullen wij opvolgen.
 • Indien er mogelijk een besmetting heeft plaats gevonden tijdens of rondom de les, dan zal de GGD contact met u opnemen als blijkt dat u of uw kind(eren) bij het contactonderzoek naar voren zijn gekomen.