Fysiotherapiepraktijk De Schans en fysiotherapie Geeresteingroep gaan per 1 januari 2017 samen verder als één praktijk (fysiotherapie Woudenberg). De twee locaties aan de Geeresteinselaan en De Schans blijven gehandhaafd. Graag informeren we u hier persoonlijk over in deze brief.

De krachtenbundeling van beide praktijken in Woudenberg heeft als doel nog betere fysiotherapeutische zorg op maat te bieden door multidisciplinair te werken. Ruimte kan efficiënt gebruikt worden en specialiteiten worden geclusterd. De wens van Rob Tijssen, eigenaar van fysiotherapiepraktijk De Schans, om een stapje terug te doen kan door deze samenvoeging worden ingewilligd. De ambitie van Geeresteingroep om alle fysiotherapeutische expertises aan te kunnen bieden aan de Woudenberger kan hiermee ook worden gerealiseerd.

Dit houdt voor u als klant in dat er hoogstwaarschijnlijk ook niet veel verandert. Mocht uw vaste therapeut van locatie gaan veranderen, dan zal hij of zij u daarvan persoonlijk op de hoogte stellen.

 “Met veel plezier en toewijding heb ik 30 jaar in Woudenberg de praktijk opgebouwd. Voor mij wordt het echter tijd een stapje terug te doen. De krachtenbundeling met de Geeresteingroep geeft mij de mogelijkheid om continuïteit in de zorg naar klanten van De Schans te waarborgen en zelf langzaam af te bouwen. Ik zie deze stap dan ook met veel vertrouwen tegemoet.” – Rob

 “Geeresteingroep zoekt altijd naar mogelijkheden om zorg op maat te bieden door multidisciplinair te werken. Fysiotherapiepraktijk De Schans kent een aantal specifieke disciplines waar wij graag mee samen willen werken. Momenteel barsten we inmiddels aan de Geeresteinselaan uit onze voegen en is onze kamerplanning elke week weer een uitdaging. Door de samenvoeging geven we gehoor aan beide. We kijken dan ook enorm uit naar deze stap.” – Jacqueline

Voor klanten verandert er vooralsnog niets. Iedereen kan nog steeds op zijn vertrouwde locatie terecht en worden behandeld. Echter indien specifieke expertise op de andere locatie voorhanden is zou de cliënt/patiënt zichzelf te kort doen als daar geen gebruik van gemaakt zou worden.

De aankomende maanden gaan beide praktijken de samenvoeging inhoudelijk verder vorm geven.

Team Geeresteingroep & Team De Schans

Attachment