Wanneer behandelen op de praktijk niet noodzakelijk is, of niet de voorkeur heeft in verband met bijvoorbeeld verdenking op Covid-19 of het hebben van COPD, kan er gekozen worden voor een behandeling middels E-health.

In dit document ziet u een uitgebreide uitleg over hoe het E-consult in zn werk gaat.

PhysiApp-instructie-videoconsult

Hier ziet u een korte tutorial van het videoconsult: