“Woudenberg Beweegt” is een initiatief van de huisartsen, fysiotherapeuten, sportartsen en diëtisten in Woudenberg en wordt ondersteund door de gemeente Woudenberg. Het project heeft als doelstelling om u te helpen bij het ontwikkelen van een gezondere leefstijl: meer bewegen en verantwoord eten. Het programma start drie keer per jaar; in januari, april en september. Elke periode duurt 12 weken. In deze 12 weken wordt er twee keer per week gesport onder begeleiding van een fysiotherapeut. Daarnaast vindt er vijf keer een voedingsbijeenkomst plaats met een diëtist.

Intake

Voordat het programma van start gaat vindt er een intake plaats, waarin uw beginsituatie bepaald wordt. De diëtist zal uw gewicht, BMI, vetpercentage en spiermassa meten. De fysiotherapeuten zullen uw bloeddruk en longfunctie onderzoeken en een wandeltest afnemen.

Bewegen

Woudenberg Beweegt wordt aan de Geeresteinselaan op de dinsdag- en de vrijdag gegeven van 13:30 uur tot 14:30 uur. Op de Schans worden de lessen gegeven op maandag van 16:30 uur tot 17:30 uur en op donderdag van 17:00 uur tot 18:00 uur.

De lessen bestaan uit een deel cardiotraining en krachttraining, en een deel gezamenlijk trainen in de oefenzaal waar bij het accent van de training elke week wisselt. De volgende activiteiten komen aan bod; kracht, rompstabiliteit, balans, bewegen op muziek en circuitvormen.

Diëtiek

In elk blok is er 5 x een bijeenkomst met Wilma, diëtist te Woudenberg. Deze bijeenkomsten zijn eens in de twee weken op donderdag voor het beweegmoment. In deze sessies komen voeding en advies over een gezondere leefstijl aan bod.

Groepsverband

Woudenberg Beweegt wordt gegeven in groepsverband, u volgt het traject met mensen die allemaal hun leefstijl willen veranderen. De lessen worden daarom ook op vaste tijden gegeven. Uiteraard snappen wij dat u niet altijd aanwezig kunt zijn. Daarom kunt u, in overleg met de begeleiders van de groep, beweeg- of voedingsbijeenkomsten op andere momenten inhalen.

Evaluaties

Na 12 weken intensief sporten en bezig zijn met voeding bent u zelf aan zet. De leefstijlverandering stopt uiteraard niet na deze 12 weken en u zal hier zelf een duurzame bijdrage in moeten leveren om hetgeen u bereikt heeft vol te houden. Om u te stimuleren en omdat wij zelf ook benieuwd zijn hoe u uw nieuwe leefstijl volhoudt, volgen er na het traject evaluaties. Direct na alle sportlessen volgt de eerste evaluatie. Drie maanden later krijgt u van ons een oproep voor een tweede evaluatie. De eindevaluatie volgt 6 maanden later.

Kosten

Woudenberg Beweegt wordt gesubsidieerd door de gemeente Woudenberg. Hierdoor is het project laagdrempelig en voor iedereen toegankelijk. U heeft aan het gehele traject geen kosten. Echter verwachten wij wel van alle deelnemers een intensieve inzet en verwachten wij ook dat iedereen deelneemt aan de intake, 20 sportbijeenkomsten, 5 voedingsbijeenkomsten, en 3 nametingen. Om dit te waarborgen vragen wij voor het programma een borg van 40 euro. Indien u heeft voldaan aan alle bijeenkomsten en evaluaties, krijgt u deze 40 euro terug.

 Opgeven/meer informatie

Wilt u meer informatie over Woudenberg Beweegt stuur dan een mail naar Julia; j.faas@geeresteingroep.nl (Geerestein) Melanie de Graaf: m.degraaf@geeresteingroep.nl (Schans) of naar Wilma; dietist@gmail.com benoem dan ook even op welke locatie u wilt sporten. 

Harmke van der Vinne – Haket

Harmke is in 2011 afgestudeerd als Oefentherapeut Mensendieck. Sinds 2013 werkt ze op de Schans, en is zo sinds 2017 werkzaam bij de Geeresteingroep. In 2018 is zij gestart aan de Master Geriatrie Fysiotherapie en hoopt in 2021 af te studeren tot Geriatri

Julia Faas-Bekkers

Julia werkt sinds februari 2014 bij de Geeresteingroep. Julia heeft de opleiding fysiotherapie gedaan in Utrecht. Voor deze opleiding heeft ze de opleiding Sport en Bewegen in Hilversum afgerond. De combinatie met fysiotherapie vind ze erg leuk. Ze geeft

Stephanie Horstink

In 2014 is Stephanie afgestudeerd aan de opleiding fysiotherapie te Utrecht. Tijdens de opleiding heeft ze de cursus neurorevalidatie succesvol afgerond. Ze heeft in 2013 stage gelopen in het Meander medisch centrum op de afdeling orthopedie en neurolo