Een goede nachtrust doet ons goed, zowel fysiek als mentaal. Pas als we niet meer goed slapen, merken we hoe belangrijk onze slaap eigenlijk is. Heeft u moeite met inslapen, door slapen of wordt u vroeg wakker? Heeft u andere problemen die u uit uw slaap houden? Dan is Slaaptherapie mogelijk een oplossing voor u.

De slaaptherapeut benadert uw slaapproblemen, net zoals lichamelijke en mentale klachten, vanuit een 24 uurs visie; hetgeen u overdag doet, beïnvloed uw nachtrust en uw nachtrust bepaalt uw mentale en/of fysieke welzijn overdag. Samen met u worden onderliggende en in standhoudende factoren van uw slaapprobleem in kaart gebracht. Daarna wordt uw slaapprobleem inzichtelijk gemaakt en aangepakt.

Heeft u slaapproblemen en bent u geïnteresseerd in deze therapie?

Neem dan contact op met Sandra: s.vandepol@geeresteingroep.nl

 

Department Doctors

Sandra van de Pol

Per 1 september 2015 heeft Sandra de praktijk voor oefentherapie Cesar overgenomen na het pensioen van Yvon van Wijland. In 2011 is zij afgestudeerd als oefentherapeut Cesar aan de Hogeschool Utrecht. Naast haar werk bij de Geeresteingroep werkt zij ook 2