Een goede nachtrust doet ons goed, zowel fysiek als mentaal. Pas als we niet meer goed slapen, merken we hoe belangrijk onze slaap eigenlijk is. Heeft u moeite met inslapen, door slapen of wordt u vroeg wakker? Heeft u andere problemen die u uit uw slaap houden? Dan is Slaaptherapie, een specialisatie binnen de oefentherapie, mogelijk een oplossing voor u.

De oefentherapeut benadert uw slaapproblemen, net zoals lichamelijke en mentale klachten, vanuit een 24 uurs visie; hetgeen u overdag doet, beïnvloed uw nachtrust en uw nachtrust bepaalt uw mentale en/of fysieke welzijn overdag. Samen met u worden onderliggende en in standhoudende factoren van uw slaapprobleem in kaart gebracht. Daarna wordt uw slaapprobleem inzichtelijk gemaakt en aangepakt.

Heeft u slaapproblemen en bent u geïnteresseerd in deze therapie?

Neem dan contact op met Harmke: h.vandervinne@geeresteingroep.nl

 

Department Doctors

Harmke van der Vinne – Haket

Harmke is in 2011 afgestudeerd als Oefentherapeut Mensendieck. Na haar afstuderen is ze gaan werken in praktijk voor Oefentherapie Cesar Mensendieck in gezondheidscentrum Veenendaal, waar zij tevens praktijkeigenaar was. Hier heeft zij tot 1 april 2014 g