De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in het behandelen van kinderen van 0 tot 18 jaar.

Wanneer er een achterstand is in de motorische ontwikkeling of wanneer er problemen zijn op het gebied van bewegingsvaardigheden kunnen kinderen moeite hebben om mee te komen op lichamelijk vlak, bijvoorbeeld bij het spelen op het schoolplein, de gymles of het sporten.

Kinderfysiotherapie is erop gericht de motorische vaardigheden te ontwikkelen en te verbeteren. Dit wordt middels bewegingstherapie gedaan op een manier die aansluit bij de belevingswereld van het kind. De behandelingen worden na een uitgebreid onderzoek individueel voor ieder kind afgestemd, rekening houdend met de hulpvraag van het kind en/of de ouders. Indien dit nodig is zal de kinderfysiotherapeut samenwerken met één van de vele andere therapeuten die gespecialiseerd zijn in bijvoorbeeld sport- of manuele therapie.

De kinderfysiotherapeut is rechtstreeks toegankelijk, dit betekent dat er geen verwijzing van een arts noodzakelijk is. Vaak gebeurt het echter wel dat kinderen door de jeugdarts, kinderarts of huisarts worden verwezen voor kinderfysiotherapie. Kinderen jonger dan 2 jaar worden aan huis onderzocht en behandeld, in de eigen vertrouwde omgeving. Kinderen vanaf 2 jaar worden op de praktijk behandeld, omdat dit meer mogelijkheden en uitdaging biedt voor het kind.

Indicaties voor kinderfysiotherapie kunnen zijn:

0-2 jaar:
– Voorkeurshouding
– Overstrekken, onrust
– Bijzondere voortbewegingsvormen (bijvoorbeeld billenschuiven)
– Prematuriteit, dysmaturiteit
– Orthopedische aandoeningen (bijvoorbeeld aangeboren klompvoetjes)
– Neurologische aandoeningen (bijvoorbeeld Erbse parese, Spina
Bifida, cerebrale parese)
– Aangeboren afwijkingen die van invloed zijn op de motoriek
(bijvoorbeeld Syndroom van Down)

2-4 jaar:
– Vertraagde motorische ontwikkeling
– Veel vallen of struikelen
– Afwijkend looppatroon
– Angstig zijn in het bewegen

4-12 jaar:
– Vertraagde motorische ontwikkeling
– Schrijfproblemen
– Houdingsproblemen
– Orthopedische problemen (bijvoorbeeld na een fractuur)
– Sportblessures, overbelastingsklachten
– Ademhalingsproblemen
– Mentale retardatie
– Motorische problemen bij AD(H)D en ASS (autisme spectrum stoornis)
– Neurologische problemen

12-18 jaar:
– Houdingsproblemen
– Sportblessures, overbelastingsklachten

Melissa Rus – van Veldhuizen

In 2008 is Melissa afgestudeerd als fysiotherapeut en sindsdien is zij met veel plezier werkzaam bij de Geeresteingroep in Woudenberg. In 2013 is Melissa afgestudeerd als master kinderfysiotherapeut aan de Hogeschool Utrecht en vanaf die tijd heeft zij de

Petra Niezing

In 2002 is Petra afgestudeerd als fysiotherapeute aan de Hogeschool van Utrecht. Al vanaf haar jonge jaren heeft Petra veel ervaring opgedaan in het instrueren en doceren van kinderen en volwassenen, individueel en in groepen. Petra heeft opleidingen gevo

Sofie Meijer

Sofie is sinds 2016 afgestudeerd fysiotherapeute. Al snel merkte zij dat ze zich verder wilde specialiseren in de ontwikkeling van kinderen. Zo is zij in 2017 begonnen met de master Kinderfysiotherapie aan de Hogeschool Utrecht. Door de leerzame stage-erv