Kinderbekkenfysiotherapie

Kinderbekkenfysiotherapie is een specialisme waarbij een kinderfysiotherapeut of een bekkenfysiotherapeut zich heeft gespecialiseerd in de behandeling van kinderen met plasproblemen, ontlastingsproblemen en buikpijn.
Klachten waarbij de kinderbekkenfysiotherapeut kan helpen:

• Incontinentie voor urine (van druppelverlies tot verlies van
volledige plas)
• Vaak plassen
• Urineweginfecties (mogelijk op basis van disfunctioneel plassen)
• Bedplassen
• Incontinentie voor ontlasting
• Obstipatie
• Chronische buikpijn zonder aantoonbare oorzaak
• Angst om te ontlasten of te plassen

Onderzoek

Om een goed beeld van de klachten te krijgen zal er eerst een gesprek zijn met u en uw kind. Hierin worden vragen gesteld over de klachten, het plassen, het poepen, de toilethouding, het eten en drinken van uw kind en over de ontwikkeling van uw kind.
Er kan gevraagd worden om een aantal dagen een plas- of poepdagboek bij te houden.
Bij het lichamelijk onderzoek zal er gekeken worden naar de algemene motoriek om te zien hoe uw kind beweegt en een inschatting te maken van de mogelijkheid om de bekkenbodemspieren te kunnen aanspannen of ontspannen. Het verdere onderzoek is gericht op de bekkenbodemspieren.
Behandeling
Aan de hand van de intake en het onderzoek zal worden bepaald of kinderbekkenfysiotherapie zinvol kan zijn. Er wordt dan een behandelplan gemaakt samen met het kind en de ouders.

De therapie bij kinderen met plas- en of ontlastingsproblemen kan bestaan uit:

• Uitleg over het ontstaan en de mogelijke oorzaak van de klacht
• Voorlichting middels plaatmateriaal om het kind inzicht te geven in
zijn of haar plas- of ontlastingsprobleem
• Aanleren van een juiste toilethouding, toiletritme en toiletgedrag
• Algemene adviezen ten aanzien van het eten en drinken
• Oefentherapie gericht op het leren aan- en ontspannen van de
bekkenbodemspieren

Verwijzing

Vaak wordt een kind verwezen voor kinderbekkenfysiotherapie door een huisarts of kinderarts.
Een verwijzing is echter niet noodzakelijk, ook zonder verwijzing kunt u een afspraak maken.

Department Doctors

Melissa Rus – van Veldhuizen

In 2008 is Melissa afgestudeerd als fysiotherapeut en sindsdien is zij met veel plezier werkzaam bij de Geeresteingroep in Woudenberg. In 2013 is Melissa afgestudeerd als master kinderfysiotherapeut aan de Hogeschool Utrecht en vanaf die tijd heeft zij de