Ergotherapie is er voor mensen die beperkingen ervaren in hun dagelijks leven, zowel thuis als op uw werk of bij uw studie.
Door een ziekte of ongeval (bijv. reuma, hersenbloeding, depressie) of door chronische pijnklachten of vermoeidheid kunt u problemen ondervinden in uw dagelijks leven. U kunt uw taken misschien niet meer uitvoeren zoals u graag zou willen.
De oorzaak kan liggen in uw persoonlijk functioneren of de omgeving kan een beperkende factor zijn. De ergotherapeut houdt rekening met al deze factoren.

Voorop staat een praktische aanpak van die dagelijkse activiteiten die voor u belangrijk zijn en problemen opleveren. De ergotherapie kan bij u thuis, in uw directe woonomgeving, of op het werk plaatsvinden, maar ook op de ergotherapiepraktijk.
De ergotherapeut biedt u houvast, veiligheid en een passende begeleiding.

De ergotherapeut gaat samen met u de door uzelf gekozen weg!
Hierbij wordt gezocht naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van uw leven en maximale eigen regie.
Basisverzekering Ergotherapie is opgenomen in het basispakket van de zorgverzekeraar. U kunt voor ergotherapie in aanmerking komen via een verwijzing van uw arts, maar u kunt ook zelf contact opnemen.

Er worden er 10 behandeluren per kalenderjaar vergoed. In de aanvullende verzekering zijn extra mogelijkheden. De praktijk heeft met alle gangbare zorgverzekeringen een contract.

U kunt contact opnemen via 06-54676750
Of mailen met b.vannorden@geeresteingroep.nl
www.bepvannorden.nl

Bep van Norden

Vanaf 1977 is Bep al Ergotherapeut. Na een periode van ander werk (projectleider en manager en docent aan de Hoge School) heeft zij sinds een paar jaar de draad weer opgepakt. Naast het werk als regulier Ergotherapeute, is zij ook Psychosomatisch Therapeu