COPDgroep

Longaandoeningen zoals COPD of longfibrose hebben een grote impact op het dagelijks leven. U ervaart in meer of mindere mate klachten van de luchtwegen zoals kortademigheid of benauwdheid in rust of tijdens inspanning. Ook kan het zo zijn dat u veel meer hoest dan vroeger en dat u snel moe bent. Deze klachten ontstaan doordat de longen niet meer functioneren zoals ze zouden moeten. Uw conditie gaat achteruit, uw spierkracht neemt af en langzaam gaat u in toenemende mate beperkingen ervaren in het dagelijks leven. U kunt niet alles meer doen zoals u dat vroeger deed. Hierdoor neemt uw kwaliteit van leven af. Ook ervaart ruim 1/3 van de mensen dat de longziekte emotioneel een weerslag heeft op hun leven.

Wij noemen de groepen COPDgroep, echter zijn deze groepen ook toegankelijk voor patiënten met andere chronische longaandoeningen.

Wat kan training doen bij longaandoeningen?

Mogelijk herkent u zichzelf in het voorgaande klachtenbeeld. Ook zou het zo kunnen zijn dat u zich hierin nog niet herkent, omdat uw COPD zich in een laag stadium bevindt.

Bewegen blijkt heel effectief te zijn bij mensen met COPD. Dit klinkt tegenstrijdig want juist tijdens het bewegen nemen de klachten van kortademigheid en vermoeidheid snel toe. Juist vanwege deze tegenstrijdigheid is het van belang om te bewegen onder goede begeleiding van een fysiotherapeut of oefentherapeut. Wij zijn speciaal opgeleid om met u te bepalen waar u het meeste baad bij heeft en op welk niveau het bewegen plaats kan vinden.

Fysiotherapie bij COPD blijkt effectief te zijn in het doen verminderen van de klachten, het verbeteren van uw inspanningsvermogen (conditie en kracht) en uw kwaliteit van leven. Ook afname van angst en somberheid is iets wat we samen kunnen bereiken.

Hoe ziet een traject eruit?

Een fysiotherapeutisch traject verloopt op de volgende manier:

  • Een intake gesprek waarbij uw klachten en beperkingen in kaart worden gebracht.
  • Een lichamelijk onderzoek waarbij uw conditie, uw kracht en uw ademhaling in kaart wordt gebracht.
  • Individuele behandelingen waarbij u de therapie krijgt die nodig is om uw klachtenbeeld te verbeteren.
  • Groepsbehandeling waarbij u gesuperviseerde oefentherapie krijgt samen met andere mensen met COPD zodat u zelf aan het verbeteren en onderhouden van uw klachten en beperkingen werkt en u samen met lotgenoten en met ons als therapeuten zo lang mogelijk in de best mogelijke conditie blijft, zowel fysiek als mentaal.

Op deze manier werken we samen en met zijn allen aan de best mogelijke kwaliteit van leven met COPD.

Het heeft de voorkeur dat u twee keer per week komt trainen voor een zo’n goed mogelijk resultaat. Wij bieden op iedere werkdag de training in de COPDgroep aan op onze locatie de Schans in Woudenberg. De groepen worden begeleid door Sandrien Kranenberg en Harmke van der Vinne.

Vergoedingen

De vergoedingen van fysiotherapie bij mensen met longaandoeningen zijn verschillend. COPD en longfibrose worden (deels) vergoed vanuit de basisverzekering. Dit is echter afhankelijk van verschillende factoren. Onze therapeuten kunnen u hierover informeren.

Department Doctors

Harmke van der Vinne – Haket

Harmke is in 2011 afgestudeerd als Oefentherapeut Mensendieck. Sinds 2013 werkt ze op de Schans, en is zo sinds 2017 werkzaam bij de Geeresteingroep. In 2018 is zij gestart aan de Master Geriatrie Fysiotherapie en hoopt in 2021 af te studeren tot Geriatri

Sandrien Kranenberg

In 2005 is Sandrien afgestudeerd als fysiotherapeut aan de Hogeschool Thim van der Laan. Tijdens haar werk als fysiotherapeut kwam zij veel in aanraking met cliënten met chronische klachten die wilden leren hoe zij beter om konden gaan met hun klachten.