Beste Sporter,

 

Op 24-06 is definitief door het kabinet goed keuring gegeven voor het sportprotocol vanuit de fitnessbranche om binnen sporten weer mogelijk te maken. Met veel enthousiasme kunnen wij jullie vanaf 1 juli ook binnen weer welkom heten op onze locaties!

Omdat nog steeds eenieders gezondheid en veiligheid voorop staat zal het sporten er deze zomer nog wel een klein beetje anders uit zien.

Vrij Fitness

Voor de vrij fitness sporters is er de mogelijkheid om onder toezicht van een zaalwacht 60 min te komen sporten op afspraak! Kijk voor de tijden hiervoor in het rooster (link onder aan deze pagina) en maak een afspraak door te mailen naar fitness@geeresteingroep.nl vermeld ook even op welke locatie je sport!

Groepslessen

Deze zullen nog steeds doorgang vinden zoals we eerder in mei gestart zijn. Het rooster hiervoor blijft ongewijzigd.  Mogelijke veranderingen zullen we tijdig communiceren. Bij slechte weersomstandigheden waardoor buitensporten onverantwoord is, zal de les naar binnen worden verplaatst. Om hierbij de 1.5m te kunnen waarborgen zal er gebruik gemaakt worden van een back-up plan waarin de groepslessen in twee delen gegeven wordt. Voor elke les zal vooraf kenbaar gemaakt worden hoe dit plan er voor deze specifieke les uit zal zien.

De livelessen voor pilates en de circuittrainingen zullen vanaf 1-7 stoppen. Uiteraard blijven de reeds gegeven lessen ter beschikking op ons youtube kanaal. Voor de seniorengroepen blijft de liveles wel voorlopig bestaan. 

Om het binnen hervatten van het sporten verantwoord en veilig te kunnen doen is er een hygiëne- en veiligheidsprotocol opgesteld, dit protocol vindt u hier

–> Het rooster voor de lessen en blokken voor vrij trainen op de verschillende locaties vindt u hier

Sportieve groet,

Geeresteingroep